Booth System แถวที่ 3-5

฿65,000.00

พื้นที่มาตราฐานขนาด 3×3 ตร.ม.

SKU: ฺBooth-02 Category: Tag:

รายละเอียดพื้นที่

 • พื้นที่มาตราฐานขนาด 3×3 ตร.ม.
 • ประกอบด้วย
  • ผนังสีขาวสูง 2.5 เมตร
  • ป้ายชื่อบริษัท
  • หลอดไฟ 2 หลอด
  • ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ จำนวน 1 จุด
  • โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี้ 2 ตัว
  • พรมในคูหา
  • ถังขยะ 1 ใบ

  หมายเหตุ :

  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวม  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • การจัดสรรบูธจะเป็นแบบ First come first serve โดยแบ่งตามประเภทของธุรกิจ
  • การจองพื้นที่เปล่า ขนาด 3×3 ขั้นต่ำ 18 ตารางเมตร
  • พื้นที่เปล่าไม่ร่วมโครงสร้างคูหา กระแสไฟฟ้า พรมและอุปกรณ์ต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมออกบูธเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างเอง และต้องส่งแบบให้ผู้จัดงานพิจารณาก่อนการก่อสร้างบูธ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Booth System แถวที่ 3-5”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!