ผังบูธ

บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอดลีดเดอร์ไซน์ แอนด์ ปริ๊นท์ติ้ง จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอดลีดเดอร์ไซน์ แอนด์ ปริ๊นท์ติ้ง จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเนอร์ ปริ้นติ้ง จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ็นทรัล แกรนด์ มีเดีย จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เซ็นทรัล แกรนด์ มีเดีย จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยกี้เทค การทอ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยอินเตอร์ แลมป์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสเคที.เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กู๊ดเวิร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เบสท์ บัทเทินส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แลนเดอร์ แอคเซสซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อิมบรอยด์ เทคโนโลยี จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มาร์วินการ์เมนท์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท หยาง บิลเลียน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮบริด ซับลิเมชั่น จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮบริด ซับลิเมชั่น จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เพอร์โพส จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สตาร์เจ็ท จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ที อินเตอร์เทรด จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ฮูเรย์ เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีรุยเซ่น จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แม็กซ์ไอเดีย อินเตอร์เทรด แอนด์โฮลดิ้ง จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โมดิฟายด์ อิงค์ (สำนักงานใหญ่) จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เฮง เฮง แอลอีดี จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ. วี. แมททีเรียลส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไซน์นอร์ท มีเดีย ซัพพลาย จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บี.เค. สยาม จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีโฟร์ โอเอ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูไนเต็ด ดิจิตอล ซัพพลาย จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ยูไนเต็ด ดิจิตอล ซัพพลาย จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เรโวลูเทค (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วินเนอร์ ซายน์ แมททีเรียล จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วินเนอร์ ซายน์ แมททีเรียล จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอสซีเทค (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ็ด โปรเทค จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไฮแมททีเรียลเซอร์วิส จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอฟ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิฟท์ สตาร์
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจซี มีเดีย จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอลที แอลอีดี ดิสเพลย์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอลที มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โมย่า ซีเอ็นซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทย แมททีเรียล แฟคทอรี่ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซอฟท์อิมเมจ ไทย จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซอฟท์อิมเมจ ไทย จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตงก๊วน มีเดีย พริ้นติ้ง จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตงก๊วน มีเดีย พริ้นติ้ง จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ตงก๊วน มีเดีย พริ้นติ้ง จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิวสตาร์ มีเดีย  แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท นิวสตาร์ มีเดีย  แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สหสติกเกอร์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท สุนทรธีรวัฒน์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เจี่ย ซิน (ไทยแลนด์) จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ติวานนท์ ปริ้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ธนสารอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ธนสารอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ธนสารอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ธนสารอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไซน์มาร์ค จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท พีเอดับเบิ้ลยู เทคโนโลยี จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

Hangzhou Iecho Science & Technology co,.ltd
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลเด้น พริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท โกลเด้น พริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท วายดีพี (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ทลิงค์ จํากัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม

error: Content is protected !!

บริษัท เทคโนโลยี่ 2004 จำกัด

ที่อยู่ : 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้นจีและชั้น2 ยูนิตบี ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร : 02-214-6431-9
แฟกซ์ : 02-214-6430
อีเมล์ : info@tech.co.th, pramot.c@tech.co.th
เว็บไซต์ : www.tech.co.th
ตำแหน่งบูธ: H1 – H6, I1 – I6

บริษัท แอดลีดเดอร์ ไซน์ แอนด์ ปริ๊นท์ติ้ง จำกัด

ที่อยู่: 1012 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 093-929-4833, 083-969-8969
แฟกช์: –
อีเมล : adleddader.bkk@gmail.com
เว็บไซต์ : –
ตำแหน่งบูธ: H31-H38,G31-G38

บริษัท อินเนอร์ ปริ้นติ้ง จำกัด

ที่อยู่: 18  ซอย บางบอน 3 แยก 14 ตำบล หลักสอง เขต บางแค กรุงเทพ 10160
โทร : 082-565-9199
แฟกช์: –
อีเมล : innerthailand@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.innerthailand.com
ตำแหน่งบูธ: A12-A13

บริษัท เซ็นทรัล แกรนด์ มีเดีย จำกัด

ที่อยู่: 149 หมู่ 11 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร : 02-893-9266, 061-926-9291
แฟกช์: 02-893-9267
อีเมล : centralgrand168@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/centralindustryco.ltd/
ตำแหน่งบูธ: A36-A43,L31-L38

บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด

ที่อยู่: 65 ซ.พัฒนาการ 65 แยก 2-2 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02- 321-2045
แฟกช์: 02-321-2046
อีเมล : touchprinting104@gmail.com, info@touch-printing.com
เว็บไซต์ : www.touch-printing.com
ตำแหน่งบูธ: G19-G22

บริษัท ไทยกี้เทค การทอ จำกัด

ที่อยู่: 86/34-35 ซ.สุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140
โทร : 081-488-1111
แฟกช์: –
อีเมล : tkt.fabric@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/tkt.fabric/
ตำแหน่งบูธ: I23

บริษัท ไทยอินเตอร์ แลมป์ จำกัด

ที่อยู่: 99/36 หมู่ 16 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 02-175-5830-1 ,086-999-2429
แฟกช์: 02-175-5832
อีเมล : support-til@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.thaiinterlamp.co.th
ตำแหน่งบูธ: I26

บริษัท เอสเคที.เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด

ที่อยู่: 123 ถ.อินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร : 02-890-1213
แฟกช์: 02-890-2395
อีเมล : info@sktthai.com
เว็บไซต์ : www.sktthai.com
ตำแหน่งบูธ: J1-J6

บริษัท กู๊ดเวิร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่: 9/30,31 ซ.บางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร : 02-403-1280-3, 091-771-6590
แฟกช์ : 02-403-1284
อีเมล : goodwork.it.help@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.goodwork.co.th
ตำแหน่งบูธ: J19-J22

บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ที่อยู่: 192 ซ.เพชรเกษม 28 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร : 02-868-5686-95
แฟกช์ : –
อีเมล : ajay@gammathailand.com
เว็บไซต์ : www.gamma.co.th
ตำแหน่งบูธ: J23,J25

บริษัท แลนเดอร์ แอคเซสซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 55 ซ.สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร : 094-989-8974
แฟกช์ : –
อีเมล : pinkylander@gmail.com
เว็บไซต์ : 
www.instagram.com/lander_accessoriesthailand/
ตำแหน่งบูธ: J27

บริษัท อิมบรอยด์ เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่: 45 ถ.อุดมสุข แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 098-642-4696
แฟกช์ : –
อีเมล : tharadol_imbroidtech@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.imbroidtech.com

ตำแหน่งบูธ: J28

 

บริษัท มาร์วินการ์เมนท์ จำกัด

ที่อยู่: 8/88 ซอยเพิ่มสิน 29 (ทองงอก) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : 062-942-4459
แฟกช์ : –
อีเมล : marwingarment.ads@gmail.com
เว็บไซต์ : www.marwingarment.com/

ตำแหน่งบูธ: J28

บริษัท หยาง บิลเลียน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่: 60 หมู่ที่ 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 096-296-4264
แฟกช์ : 02-398-7887
อีเมล : yangbillion.thailand@outlook.com
เว็บไซต์ : www.yangbillion.com/contactus

ตำแหน่งบูธ: J31

บริษัท ไฮบริด ซับลิเมชั่น จำกัด

ที่อยู่: 51/439 ซ.นวลจันทร์ 17 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-028-8733 ,063-203-4340
แฟกช์ : –
อีเมล : hybirdsublimation@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.hybridsublimation.com

ตำแหน่งบูธ: K1-K6,K7-K12

บริษัท เพอร์โพส จำกัด

ที่อยู่: 81/168 หมู่ 1 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร : 087-429-6469
แฟกช์ : –
อีเมล : purpose_st@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/p/Purpose-CoLtd-บริษัท-เพอร์โพส-จำกัด-100057302295888/

ตำแหน่งบูธ: K13-K18

บริษัท เวอร์โก้คิงส์โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่: 872/1 ซ.เอกชัย 102/3 ถ.เอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 089-921-8339, 094-875-2323
แฟกช์ : –
อีเมล : inksublimation@gmail.com , pexkoo3120@gmail.com , inksub.kai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.ink-sub.com

ตำแหน่งบูธ: L1-L6 , M1-M3

บริษัท เน็กซ์เทค สกรีน ซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่: 31 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร : 02-417-2224-8
แฟกช์ : 02-417-2229-30
อีเมล : info@nexttechscreen.com
เว็บไซต์ : www.nexttechscreen.com

ตำแหน่งบูธ: L7-L12,M4-M6

บริษัท สตาร์เจ็ท จำกัด

ที่อยู่: 19 ซ.ลาดพร้าววังหิน 5 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-538-9433
แฟกช์ : –
อีเมล : starjetthailand@gmail.com
เว็บไซต์ : www.starjet.co.th

ตำแหน่งบูธ: L13-L18

บริษัท ที อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่: 272 ซ.เอกชัย 94 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 02-4152953-4 ,098-2520597, 080-049-6638
แฟกช์ : 02-049-6638
อีเมล : thavorntintertrade@gmail.com,  t-intertrade@t-intertrade.com
เว็บไซต์ : www.t-intertrade.com

ตำแหน่งบูธ: L27-L28

บริษัท ฮูเรย์ เวนเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: อาคารลาซาลทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 10/11 หมู่ 16 ถ.ลาซาล ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 02-3494745-8
แฟกช์ : 02-349-4760
อีเมล : dusit-hq@hoorayventure.com, bhaninthrone@kitmeechai.com
เว็บไซต์ : https://hoorayventure.com
ตำแหน่งบูธ: M7-M8

บริษัท ดีรุยเซ่น จำกัด

ที่อยู่ : 107/4 หมู่ 8 ซ.นาครักษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เบอร์โทร : 085-679-9918
แฟกซ์ : –
อีเมล์ : gntinkjet@gnt-inkjet.com
เว็บไซต์ : www.gnt-inkjet.com
ตำแหน่งบูธ: A1 – A7

บริษัท แม็กซ์ไอเดีย อินเตอร์เทรด แอนด์โฮลดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ : 8/46 หมู่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร : 094-646-2897
แฟกซ์ : 02-960-6169
อีเมล์ : mitsupply@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.mitsupply.com
ตำแหน่งบูธ: D1 – D6

บริษัท โมดิฟายด์ อิงค์ (สำนักงานใหญ่) จำกัด

ที่อยู่ : 145/D10 ซ.วัชรพล 16 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เบอร์โทร : 062-268-9586, 089-008-9634
อีเมล์ : thanatemodifyink@gmail.com
เว็บไซต์ : modifyink.net
ตำแหน่งบูธ: I17 – I18, I18A – I18D, I19 – I22

บริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด

ที่อยู่ : 180/99  ซอย พุทธบูชา 36  แขวง บางมด  เขต ทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10130
เบอร์โทร : 02-405-3918
แฟกซ์ : –
อีเมล์ : info@vmountandtrim.com
เว็บไซต์ : www.vmountandtrim.com
ตำแหน่งบูธ: G7 – G12

บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ : 55/3 หมู่ 3 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร : 02-422-8422
แฟกซ์ : 02-422-8423
อีเมล : mbagroup@mbainter.com, saowanuchp@mbainter.com, ag_mintan@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.inkjetoutdoor.com, www.largeformatmba.com, www.mbainter.com
ตำแหน่งบูธ: E19 – E22

บริษัท เฮง เฮง แอลอีดี จำกัด

ที่อยู่ : 1831/6 หมู่ 7 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร : 02-105-3981, 090-990-8438, 095-838-2555
แฟกซ์ : 02-105-3982
อีเมล : hh.led2525@gmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/henghengledmedia
ตำแหน่งบูธ: A32 – A35

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ. วี. แมททีเรียลส์

ที่อยู่: 241/5 ซ.อนามัยงามเจริญ 33 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 083-059-9515, 091-025-9164
แฟกช์: 02-118-2688
อีเมล : jvmat@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.jvmat.com
ตำแหน่งบูธ: J36

บริษัท ไซน์นอร์ท มีเดีย ซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่ : 106 ซ.ลาดพร้าว 91 (เกษร) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทร : 053-111-318, 095-942-2693, 081-882-9998
อีเมล์ : signnorth@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.signnorth.com
ตำแหน่งบูธ: F13 – F18

บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด

ที่อยู่ : 5 ซ.สุขุมวิท 54 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทร : 02-332-4470
แฟกซ์ : 02-331-4626
อีเมล์ : aphichai@nationwide.co.th, eai.nationwide@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nationwide.co.th
ตำแหน่งบูธ :
G1 – G6

บริษัท บี.เค. สยาม จำกัด

ที่อยู่: 16 ซ.สังคมสงเคราะห์ 16 แยก8 แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-530-2268-70
แฟกช์: –
อีเมล : bksiam@outlook.com
ตำแหน่งบูธ: B27

บริษัท บีโฟร์ โอเอ จำกัด

ที่อยู่ : 29/9 หมู่ 5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทร : 02-926-1340
แฟกซ์ : 02-926-1300
อีเมล์ : maithanaporn39@gmail.com
เว็บไซต์ : www.bfourcopier.com
ตำแหน่งบูธ : G13 – G18

บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 701/20,22 ตรอกวัดจันทร์ใน (ราษฏอุทิศ1) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทร : 02-284-1600
แฟกซ์ : 02-284-1591, 02284-1592
อีเมล์ : kasem@bestradegroup.com, narongrit@bestradegroup.com
เว็บไซต์ : www.bestradegroup.com
ตำแหน่งบูธ : F19 – F22

บริษัท ยูไนเต็ด ดิจิตอล ซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่ : 16,18 ซ.พระยามนธาตุฯ แยก 9 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 02-818-3717-8
แฟกซ์ : 02-818-3719
E-Mail : udsupply168@gmail.com
เว็บไซต์ : www.udsupply.com
ตำแหน่งบูธ : E1-E6 ,E7-E12

บริษัท เรโวลูเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 33/95 หมู่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 02-161-0534
แฟกซ์ : –
E-Mail : jinnata@revolutech.com
เว็บไซต์ : www.revolutech.com
ตำแหน่งบูธ: D23-D26

บริษัท วินเนอร์ ซายน์ แมททีเรียล จำกัด

ที่อยู่ : 666/1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 02-897-2226-7
แฟกซ์ : 02-897-2219
E-Mail : wsm2012@hotmail.co.th
ตำแหน่งบูธ: A17 – A24,A25-A30

บริษัท เอสซีเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ : 55/474 หมู่ 17  ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร : 02-049-9798, 081-449-7338
แฟกซ์ : 02-052-6498
อีเมล : contact@hylax.co.th, chatree@hylax.co.th
เว็บไซต์ : www.sctech.co.th
ตำแหน่งบูธ: B28,B30

 

บริษัท แอ็ด โปรเทค จำกัด

ที่อยู่ : 57/8 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์โทร : 02-102-4824
อีเมล์ : account@adprotech.co.thinfo@adprotech.co.th
เว็บไซต์ : www.adprotech.co.th
ตำแหน่งบูธ: B29

บริษัท ไฮแมททีเรียลเซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่: 106 หมู่บ้าน DK.ถนนกาญจนาภิเษกแขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
โทร : 02-895-3055
แฟกช์: –
อีเมล : info@highmaterial.com
เว็บไซต์ : www.highmaterial.com
ตำแหน่งบูธ: F1 – F6

บริษัท เอฟ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่: 29 ซ.รามอินทรา 5 แยก 15 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร : 081-801-1906
แฟกช์: –
อีเมล : fdinter@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/fdinter99
ตำแหน่งบูธ: E27-E28

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิฟท์ สตาร์

ที่อยู่: 491/17 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร : 081-732-5824
แฟกช์: –
อีเมล : starboss0888@gmail.com
เว็บไซต์ :
ตำแหน่งบูธ: E23

บริษัท โรแลนด์ ดิจิตอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่: 55/3 หมู่ 3 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร : 02-422-8422
แฟกช์: 02-422-8423
อีเมล : mbagroup@mbainter.com, saowanuchp@mbainter.com, ag_mintan@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.inkjetoutdoor.com, www.largeformatmba.com, www.mbainter.com
ตำแหน่งบูธ: F23 – F26

บริษัท เจซี มีเดีย จำกัด

ที่อยู่: 888/24 หมู่ 12 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร : 02-001-3590, 063-268-6198, 093-242-3695
แฟกช์: –
อีเมล : edwardwen@vip.163.com
เว็บไซต์ : www.ucolor-world.com
ตำแหน่งบูธ: B1-B6

บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด

ที่อยู่: 186,188 ซ.สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 ถ.เจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 02-518-1672-3, 081-874-2800
แฟกช์: 02-518-1674
อีเมล : aunyarat@ekarachpaper.com
เว็บไซต์ : 
www.ekarachpaper.com
ตำแหน่งบูธ: F28

บริษัท แอลที แอลอีดี ดิสเพลย์ จำกัด

ที่อยู่: 180 ซ.ลาดพร้าว 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 095-456-5106,091-698-2185
แฟกช์: –
อีเมล : ltleddisplay2019@gmail.com
เว็บไซต์ : www.thailtled.com

ตำแหน่งบูธ: F31-F38

บริษัท แอลที มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่: 180 ซ.ลาดพร้าว 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 02-120-4845, 062-871-9944, 091-030-3601, 064-650-3069,
099-020-6665, 063- 973-4519
แฟกช์: –
อีเมล : ltmediathailand2020@gmail.com
เว็บไซต์ : www.ltthai2008.com

ตำแหน่งบูธ: C1-C6

บริษัท โมย่า ซีเอ็นซี แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ที่อยู่: 100 หมู่ 4 ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 088-305-2407,098-954-9726
แฟกช์: –
อีเมล : suphawita@gmail.com
เว็บไซต์ : 

ตำแหน่งบูธ: E24

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่: 546 ถ. สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร : 02-025-8888
แฟกช์: –
อีเมล : sales@oga.co.th
เว็บไซต์ : https://www.oga.co.th/contact-us/

ตำแหน่งบูธ: C28

บริษัท ไทย แมททีเรียล แฟคทอรี่ จำกัด

ที่อยู่: 296/5 ซ.สุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร : 081-644-6894
แฟกช์: –
อีเมล : thaimaterial@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.thai-material.com

ตำแหน่งบูธ: C30

บริษัท ไทยต้าเซิ่น ดิจิตอล เทค จำกัด

ที่อยู่: 343/15-16 ถ.สะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 085-808-1688
แฟกช์: –
อีเมล : jiale168168@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.thaitarxen.net , www.nd-ttx.com

ตำแหน่งบูธ: B31-B38 , C31-C38, D31-D38

บริษัท ซอฟท์อิมเมจ ไทย จำกัด

ที่อยู่: 11/10 ซ.ลาดพร้าว 101 ซ.45 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 095-542-5121, 095-548-5121
แฟกช์: –
อีเมล : chang_m11@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sign-in-thai.com

ตำแหน่งบูธ: D19-D22, E17-E18, E18A-E18B

บริษัท ตงก๊วน มีเดีย พริ้นติ้ง จำกัด

ที่อยู่: 88/10 หมู่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทร : 02-811-0498, 02-811-0519
แฟกช์: 02-811-0504
อีเมล : dgm88@livemail.tw
เว็บไซต์ : www.dgm88.com

ตำแหน่งบูธ: F7-F12, E13-E16

บริษัท นิวสตาร์ มีเดีย  แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ที่อยู่: 8 ซ.เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ.30 แยก19/1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 086-362-8319, 085-344-8109
แฟกช์: 02-015-2627
อีเมล : doa_1997@hotmail.com
เว็บไซต์ : –

ตำแหน่งบูธ: A14-A15, B23-B26

บริษัท สหสติกเกอร์ จำกัด

ที่อยู่: 26/17 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร : 02-994-5199
แฟกช์: 02-997-3384
อีเมล : sahasticker@cbg.in.th
เว็บไซต์ : www.sahasticker.com

ตำแหน่งบูธ: G23-G26

บริษัท สุนทรธีรวัฒน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 13/4 หมู่ 4 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร : 034-867-653
แฟกช์: –
อีเมล : boonsong_s@windowslive.com
เว็บไซต์ : www.twindragon.in

ตำแหน่งบูธ: D27

บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 2022/43-46 ซ.พหลโยธิน 34/1 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-941-8000
แฟกช์: 02-941-8550
อีเมล : sale@epic.co.th
เว็บไซต์ : www.epic.co.th

ตำแหน่งบูธ: C7-C12

บริษัท เจี่ย ซิน (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่: 49/62-63 หมู่ 5 อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
โทร : 083-104-9316, 055-007126
แฟกช์: –
อีเมล : wys2448@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
ตำแหน่งบูธ: B7 – B12

บริษัท ติวานนท์ ปริ้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่: 2 ซ.ติวานนท์ 35 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร : 02 – 951 – 2531 – 2
แฟกช์: 02 – 951 – 2728
อีเมล : petchsticker@yahoo.com, k46p46@gmail.com, t35led@gmail.com
เว็บไซต์ : www.tiwanonprint.com
ตำแหน่งบูธ: H13 – H18, H18A – H18B

บริษัท ธนสารอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่: 101/18 ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 034-966701, 086-333-7699
แฟกช์: 02-951-2728
อีเมล : thanasarn2018@gmail.com
เว็บไซต์ : http://inkjetthai.com
ตำแหน่งบูธ: B13 – B18, C13 – C18, D13 – D18, C19-22

บริษัท ไซน์มาร์ค จำกัด

ที่อยู่: 55/42-49 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร : 084-360-4144
แฟกช์: –
อีเมล : display@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
ตำแหน่งบูธ: A8 – A11

บริษัท พีเอดับเบิ้ลยู เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่: 10 ซอยทานสัมฤทธิ์ 23 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร : 086-103-7497
แฟกช์: –
อีเมล : natchapg@gmail.com
เว็บไซต์ : –
ตำแหน่งบูธ: D30

Hangzhou Iecho Science & Technology co,.ltd

ที่อยู่: 180-2 Gaoerfu Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
โทร : 098-964-1465
แฟกช์: –
อีเมล : –
เว็บไซต์ : –
ตำแหน่งบูธ: H19-H26

บริษัท โกลเด้น พริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่: บริษัท โกลเด้น พริ้นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
โทร : 089-514-4119
แฟกช์: –
อีเมล : suthin.gps@gmail.com
เว็บไซต์ : –
ตำแหน่งบูธ: K27-K38

บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส์ จำกัด

ที่อยู่: 55/3 หมู่ 3 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร : 085-911 0159
แฟกช์: 02-422-8498
อีเมล : mbagroup@mbainter.com
เว็บไซต์ : www.digitalstar.co.th
ตำแหน่งบูธ: J34

บริษัท บีพีเอส กรุงเทพ จำกัด

ที่อยู่: 213 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร : 02-816-3888, 02-816-3999, 091-818-2988-9
แฟกช์: 02-816-3838- 9
อีเมล : bpsunited@yahoo.com,anoma@bpsunited.com
เว็บไซต์ : www.bpsbangkok.com / www.bpsunited.com
ตำแหน่งบูธ: H7-H12,I7-I12,I13-I16,J7-J12,J13-J18

บริษัท วายดีพี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 59/28 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร : 086-362-6698
แฟกช์: –
อีเมล : tontan.ydp@gmail.com
เว็บไซต์ : http://yourdisplaypartner.com
ตำแหน่งบูธ: I27-I28

บริษัท อาร์ทลิงค์ จํากัด

ที่อยู่: 19/1 ซอยลาดพร้าว 57 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม 10310
โทร : 02-514-9050
แฟกช์: –
อีเมล : marketing@artlink.co.th
เว็บไซต์ : https://www.artlink.co.th/index.php?pageID=1&l=th
ตำแหน่งบูธ: D28

บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 10 ซอยสะแกงาม 14 แขวงเสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทร : 02-451-6366-7
แฟกช์: 02-451-6368
อีเมล : 
เว็บไซต์ : http://www.interpacking.com
ตำแหน่งบูธ: A32A-A35A