ทำไมต้องเยี่ยมชม

  1. ให้โอกาสผู้ประกอบการได้เรียนรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และรูปแบบการพัฒนาของสินค้าในวงการอุตสาหกรรม
  2. ช่วยให้ทราบข้อมูลคู่แข่งขันในตลาด
  3. ช่วยในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  4. คุณสามารถที่จะขยายข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่และที่กำลังจะมาของบริษัทในอุตสาหกรรม
  5. ได้พบปะผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
error: Content is protected !!