Uncategorized

“มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์”

คุณภูรีวิทย์ วงศ์วโรทัย ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา จำนวน 35,000 บาท

“มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์” Read More »

ทีมงาน Printtech เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2024

คุณมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด และคณะทำงาน Printtech Exhibition
ได้เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2024

ทีมงาน Printtech เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2024 Read More »

error: Content is protected !!