“มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์”

วันที่ 8 กพ. 2567

        คุณภูรีวิทย์ วงศ์วโรทัย ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด  ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา จำนวน 35,000 บาท

error: Content is protected !!