กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด
นำทัพคว้ารางวัลใหญ่ "Best Business Award 2023"

ประสบความสำเร็จไปอีกขั้น พร้อมรับรางวัลการันตี สำหรับ บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด แบรนด์ PrinttechExpo ผู้สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพ และเข้าถึงผู้ประกอบการในทุกกลุ่ม มายาวนานกว่า 14 ปี ที่ล่าสุด ถูกรับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และ ชมรมพัฒนาการไทย-อาเซียน ให้เข้ารับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 Best Business Award 2023 ไปเมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมี คุณมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์ กรรมการผู้จัดการฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง

โครงการ CSR

วันทูวัน ครีเอชั่น ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ RE-VINYL YOUR DESIGN ได้จัดกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากป้ายไวนิล เพื่อเป็นการกระตุ้น และปลูกฝังให้ นิสิต นักศึกษาได้คำนึงถึงภัยจากภาวะโลกร้อน  และได้รู้จักการนำป้ายไวนิลที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดมูลค่า และประโยชน์สูงสุด ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อีกด้วย

ร่วมสนับสนุนการออกร้านค้าของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนร้านค้าให้สถานคุ้มครองนำผลิตภัณฑ์กระเป๋าที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ป้ายไวนิล มาจำหน่ายในงาน เพื่อให้กลุ่มคนไร้ที่พึ่งมีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเอง

มอบของบริจาคให้แด่วัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด ร่วมมอบของบริจาค สิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือให้แก่เด็กกำพร้า และผู้ป่วย HIV ผู้สูงอายุ เพื่อใช้ในมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ โดยท่านเจ้าคุณอลงกต

มอบของสนับสนุนให้แด่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

บริษัทวันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด ผู้จัดงานแสดงสินค้า Printtech Expo และงาน GSE Expo มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น แด่โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด เพื่อสู้ วิกฤต COVID-19 

error: Content is protected !!