ผู้เยี่ยมชมงาน

  • ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ, โรงพิมพ์, ศูนย์ถ่ายเอกสาร, งานป้ายโฆษณาทั่วประเทศ
  • บริษัทฯ ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • หน่วยงานราชการต่างๆ และเอกชน เช่น สถาบันการศึกษา โรงเรียน วิศวกร สถาปนิก
  • ประชาชนทั่วไปสนใจเข้าชมงาน
error: Content is protected !!