“ทีมงาน Printtech เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ 2024”

8 มกราคม 2567

          คุณมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด และคณะทำงาน Printtech Exhibition ได้เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล  ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมรับคำแนะนำและแนวทางในการจัดงานแสดงสินค้า วงการงานพิมพ์

12 มกราคม 2567

          คุณมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด และคณะทำงาน Printtech Exhibition ได้เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ คุณมงคล เพียรอภฺธรรม  นายกสมาคมการค้า นวัตกรรมการพิมพ์ไทย และคุณ สกุลทิพย์  สันติชัยอนันต์  กรรมการบริหาร   พร้อมพูดคุยรับคำแนะนำและแนวทางในการจัดงานแสดงสินค้า
วงการงานพิมพ์

28 ธันวาคม 2566

          คุณมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด และคณะทำงาน Printtech Exhibition ได้เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย รับคำแนะนำและแนวทางในการจัดงานแสดงสินค้า วงการงานพิมพ์ ในตลาดภูมิภาคของประเทศไทย

error: Content is protected !!